Přihlášení uživatele
Zadejte email:


Zadejte heslo:
Slevové akce
Akce doprava po ČR zdarma
K dosažení zbývá 1500 Kč
Váš košík je prázdný.
Ing. Tomáš Zilvar
Růžičkova 785
Kostelec nad Orlicí 51741

Email: zilvar@pokrok.eu

od 7.7.2005

Skupina POKROK

Naše stránky na facebooku   Náš karaoke profil na google+

Logo platební brány GoPay

NajduZboží.cz

V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí. Jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

a)      Údaje během vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete si u nás vytvořit uživatelské konto, sbíráme všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat.

Můžete se svobodně rozhodnout, zda nám oznámíte další údaje o vás – zda nám poskytnete, telefonní číslo, uložíte doručovací adresu.

 

b)      Údaje během nákupu

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údajmi jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu.

E-maily s novinky

Nezasíláme žádné e-maily s novinky a aktualizacemi. Aktualizace skladeb jsou zveřejňovány na síti facebook a dozvědět se o nich můžete, že budete sledovat náš facebookový kanál.

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky, co na nich vyhledáváte, kdy si vytvoříte konto a kdy se do konta přihlašujete.

Taktéž uchováváme vaše reakce v diskusním fóru a údaje o vašich vybavených objednávkách.

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

a)      Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom mohli zabezpečit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.


b)      Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s vybavováním objednávek a poskytováním služeb nebo pokud chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontu. Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, též na marketing.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší i jiných internetových stránkách. Tyto informace též využíváme na analytické účely, abychom rozuměli tomu, jak lidé používají naši internetovou stránku a abychom jsme ji mohli tvořit intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost a abychom mohli vymáhat nároky, které nám vznikly.

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání najdete v sekci Cookies.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

a)      Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili.

Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:
- Česká pošta, s.p. - Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika
- PPL CZ, s.r.o. - K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, Česká republika

b)      V případech externího zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi tyto partnery v současnosti:
- Svethostingu.cz Libor Holub (hosting) - Krakovská 5, Ostrava 3, 700 30, IČ: 70311919
- GOPAY s.r.o. (platební brána) - Planá 67, 370 01 Planá, IČ: 26046768
- Seznam.cz (porovnávač zboží) - Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČ: 26168685
- Heureka Shopping s.r.o. - Heureka.cz(porovnávač zboží)
- Google Ireland Limited GSuite (porovnávač zboží) - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete sekci Cookies.

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Jak vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru.

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským kontem uchováváme dokud máte konto zřízené, jelikož jsou nezbytné proto, abychom pro vás mohli konto provozovat.

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části „Kontakt“ .

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveni vašeho konta v sekci „Můj účet“ nebo nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, kdy se například přestěhujete, nebo nastane jakákoliv změna vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

a)      údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány

b)      odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ

c)       zamítnete na základě vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování nebo zamítnete zpracování za účelem přímého marketingu

d)      osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení konta do 10 dní. Z technických důvodů (např. z důvodu zálohování údajů) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 60 dní.

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

a)      pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů

b)      zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování

c)       už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků

d)      v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho právněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem opravném zájmu.

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorní orgán Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

Ing. Tomáš Zilvar

Růžičkova 785

Kostelec nad Orlicí, 51741

IČO: 73989134

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo písemně na naší adrese.


Co jsou to cookies a k čemu je potřebujeme?

Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V tomto článku vám popíšeme, jak fungují a na co je potřebujeme.

Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek.

Jednotlivé cookies mají různou dobu "trvanlivosti" - různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku, nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám.

Jaké cookies používáme?

Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta. Bez těchto cookies by naše webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, a proto od vás nepožadujeme souhlas na jejich uložení a přístup k nim.

Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas.
U těchto cookies využíváníme řešení následujících třetích stran:

Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme na to, abychom vám na naší stránce zobrazovali obsah, který vás podle vašich předchozích preferencí zajímá a též za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

Google AdWords - Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Seznam.cz, a.s. - Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 Česká republika

 

Nejoblíbenější karaoke
1. Půlnoční
 Václav Neckář & Umakart
2. Šrouby a matice
 Mandrage
3. Kdy vzlétnu já
 Lucie Vondráčková
4. Schody z nebe
 Tereza Kerndlová
5. Láska na 100 let
 Lucie Vondráčková
6. Divoká růže
 Václav Noid Bárta, Emma Smetana
7. Cesta
 Kryštof feat. Tomáš Klus
8. Buchet je spousta
 Kouzla králů
9. Pánubohu do oken
 Tomáš Klus
Nejstahovanější karaoke
1. Cesta
 Kryštof feat. Tomáš Klus
2. Půlnoční
 Václav Neckář & Umakart
3. Šrouby a matice
 Mandrage
4. Buchet je spousta
 Kouzla králů
5. Láska na 100 let
 Lucie Vondráčková
6. Kdy vzlétnu já
 Lucie Vondráčková
7. Být stále mlád
 Karel Gott
8. Schody z nebe
 Tereza Kerndlová
9. Svařák
 Hárlej
Poslední příspěvěk
Dotaz na připsání kreditu
Dobý den, nechci si zaklá...

11.12.2020 09:18
Markéta Rejmonová
Vaše karaoke žádosti
1. To světlo jsi ty
  Jelen
  Počet obdržených hlasů: 1
2. Noční král
  Karel Gott
  Počet obdržených hlasů: 1
3. Blues o spolykaných slovech
  Framus 5
  Počet obdržených hlasů: 1
4. Žal se odkládá
  Jiří Korn
  Počet obdržených hlasů: 1
5. Kakaová
  Karel Gott
  Počet obdržených hlasů: 1

Nejpoptávanější karaoke:
C'est la vie
Karel Gott
Počet obdržených hlasů: 239
 
Hlasujte zde
Novinky na webu
20.02.2021
Dnes přidány skladby:
900. Dobré ráno milá
899. Po cestách růžových
898. Záchranný bod
925. Hezké svátky

 
04.01.2021
Dnes přidány skladby:
895. Zejtra mám
896. To se mi líbí
897. Nesmím zapomenout
924. Sama to znáš
993. Spirit of god